Lars Ole Høiby

Høiby er daglig leder og partner i Strategisk Kommunikasjon AS og han har tidligere vært daglig leder for et større kommunikasjonsselskap i fem år. Han har vært ansvarlig for utvikling av kommunikasjonsstrategier for større nasjonale selskaper, organisering av løpende strategisk-, taktisk- og operativ rådgivning mht politisk kommunikasjon, myndighets- og mediekontakt og operativ bistand i krisesituasjoner. Høiby har også erfaring fra finans, eiendom og salg i selskaper som Vestenfjelske Bykreditt, Sponsor Service og Nordea. Han er utdannet ved Handelsakademiet i Oslo.

Lars Ole Høiby
+47 977 06 050
hoiby(at)stratkom.no