Finansiell kommunikasjon

Våre erfarne rådgivere har i de senere år medvirket i forbindelse med børsnoteringer, fusjoner og oppkjøp, og har gitt råd om hvordan selskaper skal kommunisere med aksjonærer, analytikere, finansmyndigheter, mediene og andre interessenter.

Vi kan bistå med:

  • Informasjonsstrategier og IR
  • Rådgivning og bistand ved børsnotering og emisjoner, fusjoner og oppkjøp
  • Presentasjoner, kvartals- og årsrapporter
  • Pressemapper, pressepleieprogrammer og annen kommunikasjon mot finansmarkedet
  • Utvikling av hjemmesider, budskapsformulering og målgruppeanalyser