Strategisk Kommunikasjon sine kurs

For å ta ut potensialet i din virksomhet er det avgjørende hvordan du lykkes med din kommunikasjon i mediene. Strategisk Kommunikasjon har flere aktuelle kurs å tilby. Vi holder mediekurs, kurs med medietrening, kurs om sosiale medier og krisekommunikasjonskurs.

Mediekurs og krisekommunikasjonskurs kan med fordel kombineres med medietrening. Felles for alle kursene er at de er grundige og oppdaterte. Vi gjør dessuten kursene særskilt aktuelle for din virksomhet og “skreddersyr” alltid opplegget med tanke på de utfordringer akkurat du og din virksomhet må takle.

Når kurset er gjennomført ønsker vi oss din tilbakemelding slik at vi kan justere og forbedre oss ytterligere.

Våre kursledere Peter Raaum og Ole Arvesen er to meget erfarne og kunnskapsrike rådgivere etter omfattende karrierer innen presse og rådgivning.

Kontakt:

Ole Arvesen

arvesen@stratkom.no
+47 976 60 150