Risikoanalyse og krisehåndtering

Vi har bred erfaring fra håndtering av mediekriser. Våre rådgivere analyserer farene virksomheten kan være utsatt for, utarbeider krisekommunikasjonsplaner, trener kunder i håndteringen av mulige krisesituasjoner og i hvordan man skal håndtere omtale i mediene og det offentlige rom.

Vi kan bistå med:

  • Overvåke virksomhetens omgivelser
  • Issues management
  • Kriseplan og beredskap
  • Rådgivning
  • Kriseøvelse
  • Revisjon og evaluering
  • Håndtering og løpende bistand
  • Medietrening